Hjortespring Rideklub afholdt ordinær generalforsamling på Naturcenter Kildegården, Klausdalsbrovej 396, 2730 Herlev,
søndag den 10. Marts 2019.


Vi takker for god ro og orden ved mødet. Vi har desværre måttet tage afsked med tre "gamle" bestyrelsesmedlemmer og siger
tak for det jeres indsats gennem årene.

Vi siger velkommen til to nye medlemmer af bestyrelsen, og glæder os til samarbejdet.


Formandens beretning.


Det underskrevne regnskab.


Referat fra generalforsamlingen.Billeder fra Ewa taget på generalforsamlinge. De glade championatsvindere.
Så er det tid for vores årlige generalforsamling, og lige som sidste år afholder vi den på Kildegården.

Vi mødes til lidt mad, inden vi starter selve Generaforsamlingen.

Vi skal hædre Championatsvinderne for hhv. seniorer og juniorer, så dem håber vi selvfølgelig at se, og vi håber at I vil hjælpe
os med at hylde dem.

Der er altid plads til et par stykker mere i bestyrelsen, så hvis nogle har lyst til at være med til at præge HJOR,
så stil gerne op. Vi vil så gerne være et par stykker mere.

HUSK at betale kontingent inden Generalforsamlingen, så du har stemmeret på Generalforsamlingen.

Forslag der ønsket optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Link til indkaldelse og dagsorden.