Hjortespring Rideklub's bestyrelse består af:

Formand: Christina Svensen
Næstformand: Brith Mørck Sørensen
Kasserer: Lene Boje Hansen
Sekretær: Maluna Ørting

Bestyrelsmedlemmer:
Cecilie Schrøder Jensen
Gry Albrechtsen
Pia Gaarslev

Revisor Johnny Petersen
Revisorsuppleant Lisa Svensen


Skriv en mail til formanden  
Skriv en mail til kassereren  
Skriv en mail til rideklubben  

Stævnetilmelding:
Send en mail til med følgende informationer: Dit fulde navn og hestens navn.
Stævnenavn, stævnedato, klasser og eventuel placering.

Indberetning af stævneaktivitet: Som medlem af HJOR behøver du ikke indberette stævneaktivitet for HJORs egne stævner.

Indberetning af stævneaktivitet hos andre klubber skal stadig sendes til med følgende informationer:
Dit fulde navn og hestens navn, stævnenavn, stævnedato, klasser og eventuel placering, samt et link til resultatlisten hos den afholdende klub.