Hjortespring Rideklub's bestyrelse består af:

Formand: Christina Svensen
Næstformand: Brith Mørck Sørensen
Kasserer: Lotte Madsen

Bestyrelsmedlemmer:
Cecilie Schrøder
Lisbeth Arredondo
Pia Gaarslev
Ewa Sofia Mikkelsen
Suppleant Gry Albrechtsen

Revisor Johnny Petersen
Revisorsuppleant Maria Nygård Thomsen


Skriv en mail til formanden  
Skriv en mail til kassereren  
Skriv en mail til rideklubben  

Stævnetilmelding:
Send en mail til med følgende informationer: Dit fulde navn og hestens navn.
Stævnenavn, stævnedato, klasser og eventuel placering.

Indberetning af stævneaktivitet: Som medlem af HJOR behøver du ikke indberette stævneaktivitet for HJORs egne stævner.

Indberetning af stævneaktivitet hos andre klubber skal stadig sendes til med følgende informationer:
Dit fulde navn og hestens navn, stævnenavn, stævnedato, klasser og eventuel placering, samt et link til resultatlisten hos den afholdende klub.