Championat pr. 31 december 2019


Så er championat 2020 afgjort.

HJOR ønsker vinderne tillykke, og vi vil samtidig sige tak til alle jer der var med i kampen om championatet.

Se hele resultatet af Championat 2020. Linket åbner et skrivebeskyttet excel regneark.
Indberetning:

Send en mail til med følgende informationer:
Dit fulde navn og hestens navn, klub, dato, klasser, og eventuel placering.
Link til resultater skal medsendes.

Championatet er opdelt i juniorer/ seniorer. Junior er man til og med det kalenderår man fylder 18.